JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 
ค้นหาสินค้าราคา
-

เกี่ยวกับเรา

GOLDMAN (Group) Asset Management

GAM องค์กร
 
              ที่มี "ฝ่ายศูนย์การจัดการและบริหารการซื้อ-ขาย,ประมูล,ดูแลทรัพย์ขายทอดตลาด
ทรัพย์ธนาคาร,
สถาบันการเงิน ทั้งภาครั้ฐและเอกชน ประเมิน,ตรวจสอบ, วิเคราะห์, อสังหาริมทรัพย์"
             ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญรู้ลึก รู้กว้าง โปร่งใส ไว้ใจได้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นมาตรฐาน อาศัยพันธมิตรทีมงานหลายองค์กรสมาชิกจำนวนมาก และเปิดกว้างต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมิใช่เพียงการบริการและการบริหารที่มีอยู่เท่านั้น ยังเล็งเห็นถึงช่องทางและโอกาสที่จะขยายต่อไปโดยยึดถือGAM คือผู้ให้บริการและจัดการทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการ 

      นโยบายของ GAM              
              บริหารงาน โดยตระหนักถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ “เป้าหมายและภาวการณ์ที่แท้จริง "

 
ระบบฐานข้อมูล
               GAM ให้บริการด้านการจัดการฐานข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์ ในการตัดสินใจ พร้อมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งทีมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง                        
               GAM สร้างระบบฐานข้อมูลขึ้นเฉพาะ เพื่อการจัดการและสร้างเสริมความมีประสิทธิภาพภายในองค์กร  
เพื่อใช้บริหารจัดการให้ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง แม่นยำมุ่งสู่ การดำเนินแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลทั้งอดีต ปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต อยู่เป็นประจำระหว่างแหล่งที่มาต่าง ๆ อาทิเช่นทีมวิเคราะห์สรุปผลกระทบจากการปรับตัวของปัจจัยทาง เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นต่อราคาของทรัพย์เช่นการขยายตัวของการจ้างงาน
การอพยพเข้าเมือง,การขยายตัวของเมือง,การก่อสร้าง, คมนาคม
 
แหล่งข้อมูลมาตรฐาน
  • ผังเมือง, กรมที่ดิน, กรมโยธา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กรมบังคับคดี, ธนาคาร, สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันการเงิน, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • สมาคมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • รายงานการวิจัย บทความ เอกสารวิชาการ, การประชุม-สัมมนา
  • กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, ประกาศ, แนวเวนคืน, เขตพื้นที่ต่าง ๆ
  • หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, แหล่งข่าวสารต่าง ๆ
  • ทีมสืบค้น เจาะ เฝ้า ติดตาม แหล่งข่าวข้อมูลอย่างใกล้ชิด      

                                                       ตรวจสอบคุณภาพทรัพย์

 1. ตรวจสอบสภาพทรัพย์ ทุกครั้งก่อนนำมาจัดทำแผนการตลาด,การลงทุน
 2. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ที่ตั้ง, การอายัด, การรอนสิทธิ์, เขตกำหนดพื้นที่, การเวนคืน
 3. ประเมินราคา ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง(ถ้ามี)
 
 ประสานกรณีขอสินเชื่อ
 1. จัดเตรียมเอกสาร,วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้กู้เบื้องต้น พายื่นกู้ขอสินเชื่อ
 2. ประสานงานฝ่ายประเมินฯ ของทางธนาคารที่ขอสินเชื่อ
 
การตลาด
ดำเนินการ ตามมาตราฐานสากล
นิติกรรม
 1. ซื้อ-ขายทรัพย์สิน, หนี้สินจากธนาคาร,สถาบันการเงิน,กรมบังคับคดี,
    ทั้งภาครัฐฯและเอกชน
 2. เจรจาประนอมหนี้, ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ปลดหนี้
 3. ดูแลการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 4. รับปรึกษา, แก้ไขปัญหา, ดูแล ทรัพย์ขายถูกทอดตลาด